Corporate Office: #5, #25,Kothari Nagar ,First Street ,Ramapuram,Chennai. E-Mail: info@jothik.com