Corporate Office: #104,2nd floor, Venkateshwara Nagar, Valasaravakkam, Chennai - 600089. E-Mail: info@jothik.com